Nový web o SPOLUŽITÍ národov a národností

Pridajte sa k nám. Join us

Dobré ráno, dobrý deň, pekný večer a či noc Vám prajeme

a prajeme Vám všetko dobré a pohodu hocikedy, keď čítate tento náš spoločný web a kdekoľvek sa nachádzate.

Cieľom web stránky www.primanews.eu je prinášať svojím čitateľom zaujímavé informácie o spolužití národov, národností a to z rôznych oblastí života, zaujímavosti o zaujímavých ľuďoch, veciach, udalostiach, spoločnostiach a to všetko nielen v slovenčine a zo Slovenska ale v súčinnosti s našimi spolupracovníkmi aj z rôznych krajín sveta, najmä v angličtine, nemčine a španielčine

Prevádzku webu zastrešuje spoločnosť G VISION s.r.o., Slánska č. 20A, Presov, Slovak republic, postal code: 080 06, ID: 36 211 508, VAT ID: 202162557,VAT ID: SK2021625573 v spolupráci s občianskym združením SPOLužitie-COExistence-EGYüttélés-WSPólnota-ZUSammenleben-CONvivencia 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Snímka-obrazovky-2024-02-11-o-17.56.00.png

Pridajte sa k naším spolupracovníkom a šírte prima news nielen zo Slovenska a o Slovensku ale aj z krajín, kde žijete a to nielen v slovenčine ale aj v iných svetových jazykoch.

Neváhajte nás kontaktovať 

mailom na: 

joinus@primanews.eu alebo info@spoluzitie.eu

alebo telefonicky na:

tel.: + 421 940 770 717

We wish you good morning, good afternoon, good evening and good night

and we wish you all the best and well-being whenever you read this joint website of ours and wherever you are.

The goal of the website www.primanews.eu is to bring its readers interesting information from various areas, interesting things about interesting people, things, events, companies, and all this not only in Slovak and from Slovakia, but also in cooperation with our colleagues from different countries of the world, especially in English, German and Spanish.

Join our colleagues and spread great news not only from Slovakia and about Slovakia, but also from the countries where you live, not only in Slovak but also in other world languages.

Do not hesitate to contact us

by email to:

joinus@primanews.eu or info@spoluzitie.eu

or by phone at:

phone: + 421 940 770 717

Wir wünschen Ihnen einen guten Morgen, einen guten Nachmittag, einen guten Abend und eine gute Nacht

und wir wünschen Ihnen alles Gute und Wohlbefinden, wann immer Sie diese gemeinsame Website lesen und wo auch immer Sie sich befinden.

Das Ziel der Website www.primanews.eu ist es, ihren Lesern interessante Informationen aus verschiedenen Bereichen, interessante Dinge über interessante Menschen, Dinge, Ereignisse, Unternehmen zu bieten, und das alles nicht nur auf Slowakisch und aus der Slowakei, sondern auch in Zusammenarbeit mit uns Kollegen aus verschiedenen Ländern der Welt, insbesondere in Englisch, Deutsch und Spanisch.

Schleißen Sie sich unseren Kollegen an und verbreiten Sie tolle Neuigkeiten nicht nur aus der Slowakei und über die Slowakei, sondern auch aus den Ländern, in denen Sie leben, nicht nur auf Slowakisch, sondern auch in anderen Weltsprachen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren

per E-Mail an:

joinus@primanews.eu or info@spoluzitie.eu

oder telefonisch unter:

Telefon: + 421 940 770 717

Les deseamos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas noches.

y te deseamos todo lo mejor y bienestar cada vez que leas esta web conjunta nuestra y estés donde estés.

El objetivo del sitio web www.primanews.eu es ofrecer a sus lectores información interesante de diversos ámbitos, cosas interesantes sobre personas, cosas, eventos, empresas interesantes, y todo esto no sólo en eslovaco y en Eslovaquia, sino también en colaboración con nuestra colegas de diferentes países del mundo, especialmente en inglés, alemán y español.

Únase a nuestros colegas y difunda buenas noticias no sólo de Eslovaquia y sobre Eslovaquia, sino también de los países donde vive, no sólo en eslovaco sino también en otros idiomas del mundo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros

por correo electrónico a:

joinus@primanews.eu or info@spoluzitie.eu

o por teléfono al:

teléfono: + 421 940 770 717

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Snímka-obrazovky-2024-02-11-o-17.48.27.png