Súdna rada na svojom zasadnutí dňa 30.4.2018 prijala výklad zásad sudcovskej etiky

03. máj 2018  Súdna rada Slovenskej republiky  na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2018  k podnetu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplneného listom z 23. októbra 2017   schválila  nasledujúce s t a n o v i s k o : V záujme správnej a jednotnej interpretácie a aplikácie zásad sudcovskej etiky na podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 ohľadne jej…