Čo všetko chce Smer utajiť v justícii?

VYBRANÉ ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY | SME | pondelok 2. 6. 2014 18:01 | Eva Kováčechová | Poslanci Smeru chcú justičný nepodarok v podobe zmeny ústavy doviesť do dokonalosti. Navrhujú, aby Súdna rada o kľúčových personálnych rozhodnutiach hlasovala tajne. Verejnosť  by tak o justícii vedela zas omnoho menej. Ešte pred pár rokmi bola Súdna rada pre verejnosť málo známym orgánom. Len postupne si uvedomujeme, aká je dôležitá pre fungovanie jednej z mocí v štáte a súčasne jednej…