KTO TO FINANCUJE ?

Prispievatelia svojím časom a energiou. Každý z vás sa môže pridať a pomôcť zníženiu moci, ktorú v Slovenskej republike má justičná mafia.